Samarbetsprojektet

Samverkan för samhället!

Ett samarbete mellan bl. a Tivera AB, Hantverkligheten AB, Södertälje Kommun och Arbetsförmedlingen

Tivera AB driver en IT-byrå i Järna som ägnar sig åt webbutveckling, IT-kurser, utbildningar och tar emot datorer för service och lagning. Hantverkligheten AB är den del av oss som driver en väl utrustad snickeriverkstad i vilken man ges möjlighet att arbetsträna med löpande produktion av köksattiraljer och andra enklare produkter. Vid sidan av den löpande verksamheten finns här också två professionella snickare vilka man assisterar i deras arbete.

Tivera vill ge unga arbetssökande möjlighet att stärka sig på arbetsmarknaden genom att via IT och andra praktiska uppdrag ge dem möjlighet till arbetsträning, socialt utbyte och erfarenhet.

Vi strävar även efter att ge äldre långtidsarbetslösa meningsfulla uppgifter som underlättar praktiken för dem unga arbetssökande

​Genom att


Motivera

Via samtal, uppmuntran, mentorskap, riktiga möten mellan människor och coachning motiverar vi till handling!

Aktivera

Att arbeta med skarpa IT-uppdrag mot kunder och med "in-house" projekt utmanar kreativiteten och leder till ett sug efter mer kunskap.

Kultivera

Informationsteknologin står inte still. Varje dag finns det något nytt att lära sig. Att arbeta med IT innebär ständigt lärande.

Med andra ord:
Samtal och riktiga möten mellan den arbetssökande och oss här på Tivera leder till ett äkta sug att sätta igång, ATT GÖRA. Den handlingen, aktiviteten leder till genomförda uppgifter, utförda uppdrag, övervunna problem, med andra ord: PERSONLIGA VINSTER. Dessa vinster leder till nya uppgifter, nya problem som ska lösas genom LÄRANDE! Denna nya kunskap i sig motiverar till nya handlingar som i sin tur leder till ny kunskap som sedan motiverar vidare till... Ja, ni förstår! Den uppåtstigande spiralen är nu igång!

156.100
arbetslösa personer mellan 15-24 år!*

I Sverige bodde det under förra året 1 220 300 personer i åldrarna 15-24 år. Av dem tillhörde 663 100 personer arbetskraften, det vill säga var antingen sysselsatta (507 100 personer) eller arbetslösa (156 100 personer). De flesta andra mellan 15-24 år var heltidsstuderande.

24%

24 % Arbetslösa
Arbetslösa

Det betyder att i genomsnitt en av fyra ungdomar som inte studerar är arbetslös. 

*Fakta och siffror hämtade från ekonomifakta.se och Statistiska Centralbyrån

Vi vill göra något åt detta - Vi Vill Förändra!

Här finns det möjligheter för unga att mötas och skaffa sig erfarenheter och kunskap samtidigt som det sociala samspelet får möjlighet att växa fram. Genom kartläggning av intressen och färdigheter kan vi påbörja en resa mot anställningsbarhet. Genom samarbete med Arbetsförmedlingen, Södertälje Kommun, skolor, institutioner och näringslivet kan vi matcha individens färdigheter med faktiska jobb!

Vi tror på våra idéer och vi tror på våra arbetssätt!

Vill du vara med och hjälpa?

Har du eller ditt företag viljan att hjälpa till så finns det många sätt!

Vi söker samarbete och samverkan!

Vi söker alltid kontakter inom näringslivet, kontakter som kan bli partners. Tillsammans kan vi kartlägga ditt företags behov och under en tid förbereda den arbetssökande inför möjlig anställning hos er. Istället för att ni ska "chansa" på att anställa en ung arbetslös kan vi stå får anställningen och ni kan prova eller hyra hen under en period och bestämma er när ni lärt känna personen.

Ta KONTAKT idag!

Alla frågor och funderingar välkomnas

hej@tivera.se

070 551 0304

"Man lyckas inte genom att bara göra vissa saker, man lyckas genom att göra saker på ett visst sätt!”

Klicka här för att Twittra detta!

Birgir Birgisson VD


Våra samarbetspartners: